Rb Kategorija potrošača Voda E/m³ Odvođenje otpadnih voda E/m³ Naknada za održavanje mjernog uređaja – Vodomjera

Fiksni dio bez obzira na potrošnju

Bez PDV Sa PDV Bez PDV Sa PDV Bez PDV
1 Prva kategorija potrošača – Domaćinstva1.1. Kolektivno stanovanje
1.2. Individualno stanovanje
1,44      / 0,25       / 1,58
2 Druga kategorija potrošača – Ostali korisnici 3,67      / 0,44      / 2,77
3 Prodaja vode sa hidranta 3,67      /      /      /      /