Rb Kategorija potrošača Voda E/m³ Odvođenje otpadnih voda E/m³ Naknada za održavanje mjernog uređaja – Vodomjera

Fiksni dio bez obzira na potrošnju

Bez PDV Sa PDV Bez PDV Sa PDV Bez PDV Sa PDV
1 Prva kategorija potrošača – Domaćinstva

1.1. Kolektivno stanovanje
1.2. Individualno stanovanje

0,60 0,642 0,30 0,321 1,00 1,19
2 Sruga kategorija potrošača – Ostali korisnici 2,44 2,61 0,73 0,781 2,50 2,98
3 Treća kategorija potrošača – Domaćinstva – Prigradsko naselje Rijeka Crnojevića, seoska područja Njeguši i slično

3.1. Kolektivno stanovanje
3.2. Individualno stanovanje

0,22 0,235 / / 1,00 1,19
4 Četvrta kategorija potrošača – Ostali korisnici – Prigradsko naselje Rijeka Crnojevića, seoska područja Njeguši i slično 0,90 0,963 /  / 2,50 2,975