Odbor direktora čine:

  • Jelena Radoičić – Predsjednik
  • Olivera Martinović – Član
  • Srećko Grabovica – Član
  • Ivan Gazivoda – Član
  • Maja Koljević – Član