Odbor direktora čine:

  • Dragan Popović – Predsjednik
  • Svetlana Vicković – Član
  • Milena Krivokapić – Član
  • Igor Kvesić – Član
  • Marija Janković – Član (predstavnik radnika)