U proteklom periodu VIKCT je realizovao niz značajnih infrastrukturnih investicija kroz kapitalni budžet i donaciju od strane Jubilee George Fischer, Schaffhausen iz Švajcarske.

Ugovor o donaciji potpisan je 26.03.2019. godine. Kroz donaciju vrijednu 70 hiljada eura izvršene su sljedeće investicije:

 1. Nabavka tri nove KSB pumpe za vodu, tip Multitec A 125 u Pumpnj stanici “Podgor”. Vrijednost ugovora 30.996,57 EUR.
 2. Nabavka jednog niskonaponskog elektromotora snage 315kW, proizvođača SIEMENS, koji služi za pogon KSB pumpi, u Pumpnj stanici “Podgor”. Vrijednost ugovora 21.059,47 EUR.
 3. Nabavka opreme (Leptirasti ventil DN200 sa reduktorom PN40 bara; Okrugli zasun DN200; 2 nepovratna ventila (klapne) DN125, PN40 bara), u Pumpnj stanici “Podgor”. Vrijednost ugovora 14.820,00 EUR.
 4. Remont nove KSB pumpe od 315 Kw u pumpnoj stanici „Podgor“, havarisane ulaskom pijeska u radna kola, usljed oštećenja zida sabirnog bazena. Vrijednost ugovora 407,58 EUR.
 5. Remont trofaznog asinhronog niskonaponskog elektro motora 315kW u pumpnoj stanici „Podgor“. Plaćeno 29.07.2020. godine. Vrijednost ugovora 2.601,50 EUR.

Kroz Zakon o Prijestonici – kapitalni budžet za 2020. godinu realizovano je sljedeće:

1.Realizovan projekat Izvođenje radova na adaptaciji pumpne stanice „Bajice“. Realizacijom projekta nabavljeni su novi pumpni agregati koji su u funkciji od 1999. godine i zamijenjena je prateća automatika koja je bila potpuno dotrajala. Vrijednost ugovora 27.332,58 EUR.

2. Realizovan projekat Nabavka i ugradnja mjerno regulacione opreme na dijelu objekata kojima upravlja ViK Cetinje“. Realizacijom projekta nabavljeni su nedostajući mjerači protoka i prateća oprema (UPS, transmiteri, mjerači pritiska, baterije, itd.) koja omogućava adekvatno praćenje količina vode iz jednog objekta u drugi objekat (iz pumpne stanice u pumpnu stanicu, iz pumpne stanice u prekidnu komoru, itd.). Posljednja nabavka je izvršena 2021. godine.

 • Vrijednost ugovora koji se odnsoi na mjerno regulacionu opremu u postojećim revizionim oknima iznosio je 31.588,36 EUR.
 • Vrijednost ugovora koji se odnosi na mjerno regulacionu opremu i pomoćno napajanje iznosio je 18.238,31 EUR.
 • Ukupno: 49.826,57 EUR.

3. Realizovan projekat Izvođenje radova na adaptaciji SN i NN bloka u TS 10/0,4 kV „Uganjska Vrela“. Adaptacijom TS u okviru pumpne stanice „Uganjska Vrela“ storiće se preduslovi za nesmetan rad pumpne stanice “Uganjska Vrela”, što nije bo slučaj godinama unazad. Radom pumpne stanice „Ugansjka Vrela“ izvšiće se uštede u troškovima električne energije, jer će se uz povoljnu hidrološku situaciju (veću količinu padavina) manje koristiti pumpanje vode iz pumpne stanice „Podgor“. Vrijednost ugovora 29.028,51 EUR.

4. Realizovan projekat „Nabavka pumpnog agregata u pumpnoj stanici „Podgor“. Nabavkom pumnog agregata izvršena je zamjena postojećeg pumpnog agregata ruske proizvodnje (Tip- CNS 300-360, snaga P =500 KW; napon 6000 V, težina 2300 kg, godina proizvodnje 1975). Realizacijom pumpnog agregata izvršena je zamjena visokonponskog pumpnog agregata sa niskonaposnkim pumpnim agregatom. Vrijednost ugovora 999,69 EUR.

Galerija – Pumpni agregat Podgor

5. Realizovan projekat „Nabavka novih visokonaponskih prekidača sa demontažom postojećih, isporukom i puštanjem u rad“. Realizacijom projekta zamijenjeni su visokonaponski prekidači u pumpnoj stanici „Podgor“ koji su iz 1981. godine. U slučaju kvara visokonaposnkih prekidača pumpna stanica ostaje bez napona čime je onemogućen rad pumpnih ageragata i time vodosnabdijevanje Prijstonice Cetinje. Vrijednost ugovora 25.410,00 EUR.

6. Pripremljena projektana dokumentacija za sljedeće projekte:

 • „Izvođenje elektromašinskih radova na adaptaciji pumpne stanice „Višnjica“.
 • Procijenjena vrijednost 800.000,00 EUR.
 • Realizacijom projekta izvršiće se zamjena tri pumpna agregata ruske proizvodnje (Tip- CNS 300-360, snaga P =500 KW; napon 6000 V, težina 2300 kg, godina proizvodnje 1975) i jedne pumpe proizvodnje Jugoturbina Karlovac (Tip- VS 46-20/6 snaga P = 560 KW; napon 6000 V). Zajedno sa projektima izgradnje trafostanice omogućiće se ušteda u potrošnji električne energije do 30% trenutne potrošnje.
 • „Izgradnja trafostanice DTS 6/0,4kV, 1×1600 kVA za potrebe napajanja pumpne stanice ,,Višnjica”.
 • Procijenjena vrijednost 95.000,00 EUR.
 • Realizacijom projekta omogućiće se prebacanje sa visokonaponske potrošnje na niskopanonsku potrošnju, s obzirom da će biti ugrađeni niskonaposni pumpni agregati koji su stari preko 45 godina.
 • „Izvođenje radova na adaptaciji objekta pumpne stanice „Višnjica“ i prekidne komore „Velja gora“.
 • Procijenjena vrijednost 35.000,00 EUR.
 • Projekat je osmišljen da se izvrši građevinska rekonstrukcija pumpne stanice „Višnjica“ i prekidne komore „Velja Gora“.
 • „Izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji vodovodne mreže u naselju Donji kraj“.
 • Procijenjena vrijednost 800.000,00 EUR.
 • Projekat je osmišljen da bude realizovan nakon završetka projekat „Nabavka i ugradnja cjevovoda u ulicama Mojkovačka i Bajička – Cetinje“. Pripremljena projektna dokumentacija će biti sastavnio dio realizacije rekonstrukcije cjelokupne distributivne mreže jer se Mojkovačka i Bajička ulica protežu sredinom grada i na ove dvije ulice se naslanjaju ostala gradska naselja.
Visokonaponski prekidači – novo stanje
Visokonaponski prekidači – staro stanje
Buster stanica Bajice – prije adaptacije
Buster stanica Bajice – prije adaptacije
Buster stanica Bajice – prije adaptacije
Buster stanica Bajice – tri nova pumpna agtregata GRUNDFOS
Buster stanica Bajice – tri nova pumpna agtregata GRUNDFOS

Mjerno regulaciona oprema

STANJE

U okviru realizacije projekta dovođenja sistema u mjerno stanje, 2012. godine sprovedene su aktivnosti podzoniranja gradske distributivne mreže. Tom prilikom, gradske distributivna mreža je podijeljena na 16 podzona. Za 11 podzona, obezbijeđeno je mjerenje preko istaliranih elektromagnetnih mjerača protoka i pritiska, ugrađenih u AB šahtama na ulazima u ove podzone, a sve u cilju praćenja količine vode koja se u njima isporuči. Na osnovu ovih mjerenja, kao i mjerenja na vodomjerima kod svih potrošača, moguće je pratiti razliku između isporučene vode u pojedinoj zoni i fakturisane (izmjerene) vode kod potrošača. Redovnim očitavanjem vrijednosti protoka i pritiska na ulazima u zone, može se pratiti stanje mreže, odnosno reagovati u slučaju da se primijete značajne oscilacije u vrijednostima protoka ili pritiska, što bi ukazivalo na pojavu curenja, i potrebu za sprovođenjem aktivnosti na detekciji i sanaciji gubitaka.

Usljed kvara na mjeračima protoka i pritiska, nastalih najčešće usljed atmosferskim pražnjenima, van funkcije je do 31.12.2020. godine bila mjerna oprema na sljedećim lokacijama:

 • Bajova ulica (kod raskrsnice sa ulicom Nikca od Rovina i raskrsnice sa ulicom Pavla Rovinskog),
 • Ulica Vojvode Boža (dva mjerna mjesta)
 • Bulevar Crnogorskih junaka,
 • Lovćenska ulica,
 • Dečanska ulica,
 • Mjerno mjesto kod zgrade Državnog arhiva Crne Gore,
 • Naselje gruda,
 • Kod bivše fabrike Obod (gornji).
 • Raskrsnica Bajove i ulice IV Jula
 • Mojkovačka ulica (kod Volija)

REALIZACIJA PROJEKTA

U periodu od 23.10.2020. godine do 23.12.2020. godine, firma „Elkon“ doo Podgorica realizovala je aktivnosti na nabavci i ugradnji mjerno-regulacione opreme na dijelu objekata kojim upravlja DOO „Vodovod i kanalizacija Cetinje“, a sve u skladu sa uslovima definisanim ugovorom broj 01-426/20-722/12 od 03.08.2020. godine u iznosu od 31.588,36 EUR (sa uračunatim PDV) i ugovorom broj 01-428/20-722/13 od 03.08.2020. godine u iznosu od 18.238,21 EUR (sa uračunatim PDV) potpisanih sa Prijstonicom Cetinje nakon sprovedene tenderske procedure u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Crne Gore.

Sprovedene aktivnosti su obuhvatile sljedeće:

 • 23.10.2020. godine. Isporuka, ugradnja i puštanje u rad elektro-magnetnog mjerača protoka DN350/PN16 sa transmiterom proizvođača SIEMENS na lokaciji mjerno-regulacioni blok Obzovica.
 • 03.11.2020. godine. Isporuka, ugradnja i puštanje u rad elektro-magnetnog mjerača protoka DN100/PN16 sa transmiterom proizvođača SIEMENS na lokaciji u ulici Vuka Mićunovića.
 • 14.12.2020. godine. Isporuka, ugradnja i puštanje u rad elektro-magnetnog mjerača protoka DN200/PN16 sa transmiterom proizvođača ABB AquaMaster4 na lokaciji pumpna stanica Uganjska Vrela.
 • 14.12.2020. godine. Isporuka, ugradnja i puštanje u rad elektro-magnetnog mjerača protoka DN200/PN10 sa transmiterom proizvođača ABB AquaMaster4 na lokaciji Zagrablje – mali rezervoar.
 • 15.12.2020. godine. Isporuka, ugradnja i puštanje u rad elektro-magnetnog mjerača protoka DN150/PN10 sa transmiterom proizvođača ABB AquaMaster4, senzora pritiska i set baterija tipa ER34615 na lokaciji raskrsnica ulice Baja Pivljanina i ulice Pavla Rovinskog.
 • 15.12.2020. godine. Isporuka, ugradnja i puštanje u rad elektro-magnetnog mjerača protoka DN200/PN10 sa transmiterom proizvođača ABB AquaMaster4, senzora pritiska i set baterija tipa ER34615  na lokaciji raskrsnica Bulevara crnogorskih heroja i ulice Nikca od Rovina.
 • 16.12.2020. godine. Isporuka, ugradnja i puštanje u rad elektro-magnetnog mjerača protoka DN150/PN10 sa transmiterom proizvođača ABB AquaMaster4, senzora pritiska i set baterija tipa ER34615 na lokaciji raskrsnica Mojkovačke ulice i Ulice 16.
 • 17.12.2020. godine. Isporuka, ugradnja i puštanje u rad transmitera proizvođača ABB AquaMaster4, senzora pritiska i 2 seta baterija tipa ER34615 na dvije lokacije u dijelu ulice Vojvode Boža.
 • 17.12.2020. godine. Isporuka, ugradnja i puštanje u rad senzora pritiska i baterije tipa Ulctracell na lokaciji Bulevar crnogorskih heroja – kod bivše fabrike „Obod“ (Gornji).
 • 18.12.2020. godine. Isporuka, ugradnja i puštanje u rad baterija tipa Ultracell na mjernim mjestima na lokacijama:
 • Kod Državnog arhiva Crne Gore;
 • Vučedolska ulica;
 • Lovćenska ulica;
 • Dečanska ulica.
 • 18.12.2020. godine. Isporuka, povezivanje i puštanje u rad tri UPS uređaja proizvođača G-tec snage 3000kVA za napajanje lokalnih ormara SCADA sistema u objektima rezervoara Sandin vrh i rezervoara Zagrablje, kao i za napajanje glavnog računara SCADA sistema u upravnoj zgradi DOO „Vodovod i kanalizacija-Cetinje“.
 • 23.12.2020. godine. Isporuka, ugradnja i puštanje u rad elektro-magnetnog mjerača protoka DN200/PN10 sa transmiterom proizvođača ABB AquaMaster4, senzora pritiska i seta baterija tipa ER34615  na lokaciji u dijelu ulice Baja Pivljanina – kod restorana „Taverna“.
 • Isporuka elektro-magnetnog mjerača protoka DN400/PN10 sa transmiterom proizvođača SIEMENS , predviđenog za ugradnju u objektu prekidne komore „Velja Gora“.

Efekti investicije se ogledaju u obnovi opreme koja je neophodna za adekvatno praćenje količina vode koja izlazi iz jednog objekta u drugi objekat (iz pumpne stanice u pumpnu stanicu, iz pumpne stanice u prekidnu komoru, itd.). Posljednja nabavka je izvršena 2012. godine.

Opširnije o svim realizovanim projektima možete pogledati u sljedećem dokumentu ovdje.