1891 godina:   Izrađen prvi cetinjski vodovod kaptiranjem gravitacionog izvorišta Obzovica koje je udaljeno od grada 9 km. Iste godine, na Zagrablju je izgrađen rezervoar zapremine V=1000 m3
1905 godina:    Izgrađen veliki rezervoar na Zagrablju zapremine V=8000 m3
1918 godina:    Kaptirano izvorište Uganjska Vrela.
1936 godina:    Kaptirano stalno izvorište Podgorska Vrela. Izgrađene su stanice Podgor i Višnjica, 8 km potisnog cjevovoda i prekidna komora Obzovica. Kapacitet vodovoda bio je 14 l/s.
1960 godina:    Povećan kapacitet sistema na 42 l/s.
1971 godina:   Povećan kapacitet sistema na 70 l/s.
1982. godina:  Izgrađen novi vodovod kapaciteta 150 l/s – nove crpne stanice Podgor i Višnjica, rezervoar Sandin vrh zapremine 2×2000 m3, tri prekidne komore i transportni čelični potisno – gravitacioni cjevovod dužine 20 km, kao i 15 km gradske distributivne mreže od liveno-željeznih cijevi nominalnog prečnika od 150 do 350 mm.

DOO „Vodovod i kanalizacija-Cetinje“ kao pravni sljedbenik JP “Vodovod i kanalizacija-Cetinje“ formiran je Odlukom  o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Vodovod i kanalizacija – Cetinje“ Skupštine Prijestonice („Sl.list CG- opštinski propisi“, br.30/2013 od 15.10.2013.) i izmjenama i dopunama iste („Sl.list CG-opštinski propisi“, br. 22/14; „Sl. List CG-opštinski propisi“, br. 039/19).

Osnivač Društva je Prijestonica Cetinje. Društvo je osnovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću.

Organi Društva su: Odbor direktora i Izvršni direktor. Odbor direktora je organ upravljanja Društva, dok je Izvršni direktor organ rukovođenja Društva.