Petar Martinović – izvršni direktor

  • Datum rođenja: 01.07.1977. godine
  • Mjesto rođenja: Cetinje
  • Obrazovanje:
  • Gimnazija Cetinje – 1995. godine
  • Diplomirani ekonomista, Ekonomski fakultet u Podgorici – 2000. godine
  • Magistar ekonomskih nauka, program Menadžment i organizacija, Ekonomski fakultet Ljubljana, Republika Slovenija – 2003. godine

Radno iskustvo:

  • Crnogorska komercijalna banka a.d. Podgorica. Angažovan na poslovima referenta u različitim organizacionim jedinicima do Rukovodioca u okviru Sektora za upravljanje rizicima – 2003. – 2014. godine
  • Telemach d.o.o. Podgorica. Direktor Sektora za finansije – 2015. godina
  • Komercijalna banka AD Budva. Direktor Sektora za upravljanje rizicima – 2016. – 2018. Godina