DOO „Vodovod i kanalizacija“ Cetinje je, kao preduzeće u 100% državnom vlasništvu, obveznik Zakona o javnim nabavkama (Sl. list Crne Gore, broj 42/11).

Poslove javnih nabavki obavlja Službenik za javne nabavke koji posjeduje licencu za obavljanje tih poslova izdatu od strane Uprave za javne nabavke.

Shodno Zakonu, svi oglasi i tenderi (uključujući i međunarodne), kao i sva dokumentacija relevantna za postupak javnih nabavki objavljuje se na Portalu javnih nabavki Crne Gore.

Pravilnik za sprovođenje nabavke male vrijednosti

Akt o neposrednom sporazumu

Pravilnik o sprovođenju postupaka hitnih nabavki