U skladu sa zaključcima Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti i naredbom Ministarstva zdravlja obavještavamo Vas da će Vaš boravak u prostorijama DOO „Vodovod i kanalizacija Cetinje“ vršiti na način da može biti prisutan jedan korisnik na 10 metara kvadratnih.

Molimo korisnike da plaćanje obaveza prema DOO „Vodovod i kanalizacija Cetinje“ obavljaju putem komercijalnih banaka (na šalterima i putem e-banking) ili na šalterima Pošte Crne Gore.

Molimo korisnike da sve reklamacije računa, prijave kvarova, vrše na sljedeći telefon i elektronskim putem, bez dolaska u prostorije DOO „Vodovod i kanalizacija Cetinje“:

Unapijed zahvaljujemo na Vašem razumijevanju i postupanju po mjerama Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti i naredbama Ministarstva zdravlja.