Dana 30.03.2020. godine DOO „Vodovod i kanalizacija Cetinje“ je zajedno sa Službom spasavanje i zaštite Prijstonice Cetinje, uz koordinaciju Komunalne policije i Odjeljenja bezbjednosti Cetinje, izvršila dezinfekciju gradskih ulica i  trgova, gradskih i prigradskih saobraćajnica, šetališta i parking prostora. Potrebne količine vode su punjenje sa hidranta na parkingu kod Njegoševog parka, dok su stručne službe DOO „Vodovod i kanalizacija Cetinje“ izvršile dodavanje odgovarajućih količina hlora u cistijernama. Akcija je započela u 07:00h.

Dezinfekcijom su obuhvaćeni Dvorski i Studentski trg, te ulice Njegoševa (sa sporednim ulicama s lijeve i desne strane), Novice Cerovića, Vuka Mićunovića, Vojvode Batrića, 5. proleterske brigade, 13. novembra, Jovana Tomaševića, Ivana Crnojevića, Grahovska, Bajova, Vojvode Boža, Sava Burića i Luke Ivaniševića.

Dezinfekovani su i Balšića Pazar i Bulevar Crnogorskih junaka, kao i ulice Nikca od Rovina, Nikole Lekića, Hercegovačka, 4. proleterske brigade, Pavla Rovinskog, Puškinova, Jabučka, Omladinska, Lovćenska i Peka Pavlovića.

Vozila sa dezinfekcionim rastvorom tretirala su ulice kroz naselja Željezara, 40 mučenika, Plavenkapa, Crvenkapa, 4. jul i Kongo, ali i ulice u prigradskim naseljima Bajice i Humci (Čermakova i sporedne ulice), Gruda i Donje polje (Vučedolska, Islandska, Smederevska, Nova 5,6, i 8 i Belvederska) i Crna greda.

Preventivno su dezinfekovani i plato ispred Cetinjskog manastira i šetačka staza pored Biljarde, platoi ispred spomenika „Vila“ i ispred Bolnice „Danilo I“, kao i parking prostori ispred marketa „Voli“ i  „Roda“ (kod dječijeg vrtića).

Ista akcija je sprovedana 20.03.2020. godine.