09.10.2020. godine DOO „Vodovod i kanalizacija Cetinje“ je zajedno sa Službom spasavanje i zaštite Prijestonice Cetinje, uz koordinaciju Komunalne policije, izvršila dezinfekciju saobraćajnica, pristupnih puteva i trgova na Rijeci Crnojevića i Njegušima. Potrebne količine vode su punjenje sa hidranta na parkingu kod Njegoševog parka, dok su stručne službe DOO „Vodovod i kanalizacija Cetinje“ zajedno sa Službom spasavanja i zaštite izvršile dodavanje odgovarajućih količina hlora u cistijernama. Akcija je započela u 08:00h.

Na Rijeci Crnojevića dezinfekcija je izvršena na glavnoj saobraćajnici kroz Rijeku Crnojevića (od ulaza iznad Osnovne škole do posljednjih kuća iza restorana Posljednja Luka), mostu (kod spomenika), pristupni put od mosta do hlorne stanice (vodoizvorište „Struge“).

Na Njegušima dezinfekcija su tretirane glavna  saobraćajnica kroz Njeguše (od ulaza – zaseok Dugi do do izlaza – zaseok Krstac), 5 sporednih ulica (pristupnih puteva), trgu u centru Njeguša.