Dana 25.04.2020. godine, DOO „Vodovod i kanalizacija Cetinje“ je zajedno sa Službom spasavanje i zaštite Prijestonice Cetinje, uz koordinaciju Komunalne policije i Odjeljenja bezbjednosti Cetinje, izvršila dezinfekciju gradskih ulica i  trgova, gradskih i prigradskih saobraćajnica, šetališta i parking prostora. Kao i ranije (20.03.2020. godine; 30.03.2020. godine; 06.04.2020. godine) dezinfekcije gradskih ulica, naselja i trgova vodom se izvršila sa pojačanom koncentracijom hlora u cilju sprovođenja mjera za prevenciju širenja korona virusa (COVID 19).

Potrebne količine vode su punjenje sa hidranta na parkingu kod Njegoševog parka, dok su stručne službe DOO „Vodovod i kanalizacija Cetinje“ izvršile dodavanje odgovarajućih količina hlora u cistijernama. Akcija je započela u 07:30h i realizovana u 11:30h.

Dezinfekcijom je izvršena na Dvorskom i Studentskom trgu, ulicama Njegoševa (sa sporednim ulicama s lijeve i desne strane), Novice Cerovića, Vuka Mićunovića, Vojvode Batrića, 5. proleterske brigade, 13. novembra, Jovana Tomaševića, Ivana Crnojevića, Grahovska, Bajova, Vojvode Boža, Sava Burića, Luke Ivaniševića, Mojkovačka.

Dezinfekovani su i Balšića Pazar i Bulevar Crnogorskih junaka, kao i ulice Nikca od Rovina, Nikole Lekića, Hercegovačka, 4. proleterske brigade, Pavla Rovinskog, Puškinova, Jabučka, Omladinska, Lovćenska i Peka Pavlovića.

Dezinfekcijom su tretirane ulice kroz naselja Željezara, 40 mučenika, Plavenkapa, Crvenkapa, 4. jul i Kongo, ali i ulice u prigradskim naseljima Bajice i Humci (Čermakova i sporedne ulice), Gruda i Donje polje (Vučedolska, Islandska, Smederevska, Nova 5,6, i 8, Belvederska), Crna greda.

Dezinfekovani su i plato ispred Cetinjskog manastira i šetačka staza pored Biljarde, platoi ispred spomenika „Vila“ i ispred Bolnice „Danilo I“, kao i parking prostori ispred marketa „Voli“ i  „Roda“ (kod dječijeg vrtića).