Dana 09.07.2020. godine realizovani su građevinski radovi na sanaciji oštećenog zida sabirnog bazena na vodoizvorištu u Podgoru. Predmetni zid je impregniran sa obije strane malterom sa brzovezujućim aditivom Sika.

Podsjećamo kako je zid sabirnog bazena izgledao prije sanacije koja je bila razlog obustave vodosnabdijevanja 09.07.2020. godine.

Radovi na sanaciji su trajali od 08:00h do 13:00h, dok je  sušenje impregniranih djelova zida trajalo do 18:00h, nakon čega je započeo rad pumpnih agregata koji su omogućili normalizaciju vodosnabdijevanja od 20:00h.

Radove na sanaciji je izvela kompanija Indel Inžinjering doo iz Podgorice, koja je realizovala projekat „Izrada glavnog projekta i adaptacija taložnice na vodoizvorištu „Podgor“ po principu ključ u ruke“.

Ova aktivnost je bila neophodna kako bi se spriječio ulazak kamenja i pijeska u usisni cjevovod crpne stanice u Podgoru, i na taj način spriječila ozbiljna oštećenja na instaliranim pumpama, a samim tim i buduće obustave u isporuci vode gradu.

Zid sabirnog bazena nakon sanacije, na kojem se pored zida vidi i usisna korpa.

13

Zid sabirnog bazena nakon sanacije.