Obavještavaju se korisnici da će noćas biti obustavavljeno snabdijevanje vodom u periodu od 23:00h do 05:30h, da bi se dopunili gradski rezervoari („Zagrablje“ i „Sandin vrh“). Razlog obustave predstavlja današnji prekid u napajanju električnom energijom pumpne stanice „Podgor“ u trajanju od preko 12h (od 03:00h do 15:10h), a koji je bio zbog kvara na elektroprenosnom sistemu.

Situacija da je pumpna stanica bila bez napajanja električnom energijom u trajanju od 12h (od 03:00h do 15:10h) za posljedicu je imala prestanak pumpanja vode i samim tim smanjenje dotoka vode u gradske rezervoare. U cilju dopunjavanja gradskih rezervoara („Zagrablje“ i „Sandin vrh“) i obezbjeđivanja redovnog snadbijevanja tokom sjutrašnjeg dana, prinuđeni smo na obustavu snabdijevanja vodom.

Izvinjavamo se korisnicima i molimo za razumijevanje, jer smo od 01.06. do danas uspjeli da smanjimo na minimum noćne obustave snabdijevanja vodom u cilju dopune gradskih rezervoara.