Obavještavaju se korisnici da je obustavljeno snabdijevanje korisnika u gornjem dijelu grada (od ulice IV jula do naselja Bajice) od 10:30h do 16:00h zbog sanacije velikog kvara u Mojkovačkoj ulici na spajanju sa Puškinovom ulicom. Obustava snabdijevanja je usljed izvođenja radova na Mojkovačkoj ulici. Obustava snabdijevanja vodom je iz razloga cijeđenja mjesta kvara, vršenja iskopa, vršenja same sanacije na oštećenoj fazoneriji. Izvinjavamo se korisnicima i molimo za razumijevanje. Posbeno se izvinjavamo korisnicima što saopštenje objavljujemo nakon zatvaranja vode, a upravo iz razloga potrebnog vremena da bi se ocijedilo mjesto kvara i moglo pristupiti sanciji.