Predstavnici DOO „Vodovod i kanalizacija-Cetinje“ zajedno sa Gradonačelnikom Prijestonice Cetinje, g-dinom Aleksandrom Kašćelanom, predstavnicima Sekretarijata za investicije i održivi razvoj, Službe zaštite i spasavanja, izvršili su u ponedjeljak, 25.01.2021. godine, obilazak naselja „Gipos“ i Donje Polje, podvožnjaka, gdje su zbog obimne kiše prijetile poplave.

U cilju normalizacije stanja u naselju „Gipos“ zaključeno je da će Prijestonica Cetinje snositi kompletne troškove čišćenja odvodnih cijevi iako su za održavanje te vrste infrastrukture nadležne skupštine stanara.

Sprovešće se potrebne aktivnosti na začepljenim kolektorima atmosferske kanalizacije kod podvožnjaka, u cilju odvođenja atmosferskih voda sa kolovoza. Razlog sakupljanja vode na kolovozu predstavlja postojeći drenažni sistem koji ne funkcioniše u punom kapacitetu.

Detalje obilaska je objavila RTV Cetinje –

https://www.cetinjskilist.com/index.php/drustvo/item/8508-kascelan-obisao-naselja-kojima-su-prijetile-poplave