Obavještavaju se korisnici da će cijene usluge vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda biti umanjena za 10%  u periodu od 01.01.2021. godine do 30.06.2021. godine.

Umanjenje cijene za 10% se primjenjuje u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima („Službeni list Crne Gore“, br. 055/16 od 17.08.2016, 074/16 od 01.12.2016, 002/18 od 10.01.2018, 066/19 od 06.12.2019).

Privremene cijene utvrđene u skladu sa članom 56a stav 2 Zakona, primjenjivaće se do utvrđivanja cijene za obavljanje regulisane komunalne djelatnosti u skladu sa odredbama ovog Zakona, a najduže šest mjeseci.