Obavještavaju se korisnici u naselju Gruda, da je od 13:20h normalizovano vodosnabdijevanje i da je saniran kvar.

Izvinjavamo se korisnicima na period obustave snabdijevanja koja je bila uslovljena vremenom nastanka kvara (utorak, 11.05.2021. godine) i vremenskim trajanjem sanacije zbog kišnih padavina. U skladu sa priloženom slikom vidi se koliko je bio obiman kvar.