Obavještavaju se korisnici da će 13.08.2021. godine, biti obustavljeno snabdijevanje vodom u periodu od 00:00h do 05:30h. Obustava vodosnabdijevanja obuhvata korisnike u prvoj i drugoj visinskoj zoni.

Razlog obustave je dopunjavanje gradskih rezervoara “Zagrablje” i “Sandin Vrh”, usljed visokih temperatura koje uslovljavaju veću potrošnju vode i nažalost zbog više aktivnih požara na teritoriji Prijestonice Cetinje, nivo vode u gradskim rezervoarima se smanjio na kritičan nivo, tako da smo prinuđeni da obustavimo snabdijevanje vodom noćas, da bi dopunili gradske rezervoare i obezbijedili redovno snabdijevanje vodom sjutra tokom dana i narednih dana.

Izvinjavamo se korisnicima i molimo za razumijevanje.