Obavještavaju se korisnici da će danas, 08.12.2021. godine, u vremenu od 14:45 h do 16:00 h, biti privremeno obustavljena isporuka vode u dijelu grada koji obuhvata sledeće:

  • Dio Bajove ul. (od Ul. Nikca od Rovina do Ul. Pavla Rovinskog)
  • Dio Bulevara (od Ul. Nikca od Rovina do Ul. Pavla Rovinskog)
  • Dio Ul. Pavla Rovinskog (od Bajove do Bulevara)
  • Dio Ul. IV Proleterske (od Bajove do Bulevara)
  • Dio Hercegovačke ul. (od Bajove do Bulevara)
  • dio Ul. Nikole Lekića (od Bajove do Bulevara)

Razlog ove obustave je sanacija vidljivog kvara na vodovodnoj mreži u Bulevaru.

Izvinjavamo se korisnicima i molimo za razumijevanje.