Gradonačelnik Prijestonice Cetinje Nikola Đurašković danas je posjetio  DOO ,,Vodovod i kanalizacija-Cetinje“ i razgovarao sa direktorom Petrom Martinovićem i saradnicima. Na sastanku je konstatovano da je situacija u kojoj funkcioniše preduzeće veoma komplikovana i teška, opterećena brojnim finansijskim i tehničkim problemima. Posebno je apostrofiran dug koji preduzeće ima po osnovu utrošene električne energije u iznosu od 8.700.000 eura koje je u najvećem dijelu već predmet sudskog spora i predstavlja ozbiljnu prijetnju za buduće funkcionisanje preduzeća. Takođe, potenciran je i problem neizmirenih poreza i doprinosa kao i otežana mogućnost redovnog servisiranja zarada zaposlenima.

Gradonačelnik Đurašković je istakao da je nova gradska uprava spremna da se ozbiljnije i odgovorenije posveti problemima vodosnabdijevanja i u kapitalnom budžetu opredijeli veći iznos sredstava za rješavanje ovog višedecenijskog problema.

Gradonačelnik Prijestonice je naveo da je problem dugovanja za snabdijevanje električnom energijom problem koji otežava normalno funkcionisanje lokalnog vodovoda i dodao: ,,U stalnoj komunikaciji sa nadležnim Ministarstvom za kapitalne investicije i Ministarstvom finansija i socijalnog staranja pokušavamo da nađemo rješenje za problem dugovanja za struju koje bi zadovoljilo sve strane“ i najavio da se nada pozitivnom ishodu.

Pored ovih tema razgovaralo se o problemima otpadnih voda, nabavci nove opreme i mašina za rad DOO ,,Vodovoda i kanalizacije-Cetinje“, dodatnoj edukaciji zaposlenih i brojnim drugim pitanjima.

IZVOR: http://www.cetinje.me/cetinje/site_mne/public/index.php/index/artikli?id=2441